DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Onur ETÖZ


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Binali TUNÇ


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER


GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Doç. Tuncay YÜCE


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı9

Doç. Dr. Mehmet ÇABUK


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye KUŞAK


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Cenap YOLOĞLU


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba AKAR


TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Zekeriya SAHİLLİOĞLU


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Saadet Dinçer ŞENSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Zeynep KAYA


MUT MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Öznur DERYALMUSTAFA BAYSAN MYO

Öğr. Gör. Şakir YILMAZ


MUSTAFA BAYSAN MYO

Öğr. Gör. Dr. Murat KURTLAR


ERDEMLİ MESLEK YÜKSEOKULU

Öğr. Gör. Durmuş TOPKARA


DENİZCİLİK MYO

Öğr. Gör. Özlem KÖRBAHTI
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Nesibe KÖROĞLU TEMEL


TAKI TEKNOLOJİSİ ve TASARIMI YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Serkan GÜNENÇSAĞLIK YÜKSEKOKULU

Arş. Gör. Dr. Sevil GÜNER


ERDEMLİ UYGLAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Dr. Jale Bektaş


DEVLET KONSERVATUVARI

Öğr. Gör. Binnur YUNKUŞİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Mustafa BOZ


İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BİLGİN ÜLKEN


HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Hilal ALTUNDAL


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Rakkuş KARADUMAN


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Doktor Öğretim Üyesi Yasin ERSÖZ


İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğr. Gör. Uğur GÜL


İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Arş. Gör. Aslı Yıkılmaz ERKOL


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin AKSUTIP FAKÜLTESİ

Doçent Dr. Oya ÖGENLER


SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Doçent Dr. Yeliz ÖZBİLGİN


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğretim Üyesi Emre SERİN


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Harita Mühendisliği)

Dr. Öğretim Üyesi Lütfiye KUŞAK


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Gıda Mühendisliği)

Prof. Dr. Nüzhet Lütfiye TÜRKER


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (İnşaat Mühendisliği)

Arş. Gör. Furkan İNAL


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Jeoloji Mühendisliği)

Doçent Dr. Hayati KOÇ


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Bilgisayar Mühendisliği)

Doçent Dr. Erdinç AVAROĞLU


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Kimya Mühendisliği)

Doçent Dr. Rükan GENÇ ALTÜRK


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Metalürji ve Malzeme Mühendisliği)

Araştırma Görevlisi Öyküm BAŞGÖZ


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Çevre Mühendisliği)

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Görkem DOĞAROĞLU


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Makine Mühendisliği)

Dr. Öğretim Üyesi Bengi ŞANLI


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

Dr. Öğretim Üyesi Evren DEĞİRMENCİGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Öğretim Görevlisi İrfan Naci YILMAZ


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğr. Gör. Dr. Tolgahan KARAİMAMOĞLU


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Gamze KURT BİREL


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm GÖK


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Gülriz İMER


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Temel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Ümit İzgi ONBAŞILI


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Temel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Zühal GİZİR


EĞİTİM FAKÜLTESİ (İngilizce Öğretmenliği)

Öğretim Görevlisi Dr. Kerim ÜNAL


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Türkçe Öğretmenliği)

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yavuz ÖZTÜRK


EĞİTİM FAKÜLTESİ (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD)

Araştırma Görevlisi Ali Ammar KURT


ECZACILIK FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mehmet Sami SERİN


DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (Temel Bilimler Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi İlkay GÜMÜŞ